หน้าแรก > นโยบายและประกาศด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Notice)
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับมาตรฐานกลาง สำนักงาน กสทช.
  • นโยบายการเก็บรักษาและการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention and Disposal Policy)
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้มาติดต่อ (Visitor)
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)