วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2555

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ : พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

เล่มที่ : 127

ตอน : 78 ก

ลงวันที่ : 19/12/2553 19:53:49

ดาวน์โหลด

  • 1-เวอร์ชั่นภาษาไทย.pdf
  • 2-เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ.pdf