วันที่บันทึก : 30 สิงหาคม 2566

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 ปี

ดาวน์โหลด