วันที่บันทึก : 17 มีนาคม 2566

หัวข้อ : ประกาศประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

  • ใบสมัครเลขาธิการ-กสทช.doc
  • ประกาศฯ.pdf