วันที่บันทึก : 7 เมษายน 2566

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 ปี

รายละเอียด :

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ (คลิ๊ก) 

ดาวน์โหลด