การประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

การประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่  https://forms.gle/FkwqkXQefW7v5Uhe9
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

Download

  • 01-(ร่าง)-รายงานการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-2_2562.pdf
  • 02-วาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-3_2562.pdf
  • 03-(ร่าง)-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-3_2562.pdf
  • 04-0-Agenda-Plenary.pdf
  • 04-1-Agenda-WG1.pdf
  • 04-2-Agenda-WG2.pdf

สร้างโดย  -   (14/5/2562 14:02:09)