การประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562

การประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562
เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่  
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

Download

  • 01-ร่าง-รายงานการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-3_2562.pdf
  • 02-วาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-4_2562.pdf
  • 04-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-4_2562.pdf
  • 05-0-Agenda-Plenary.pdf
  • 05-1-Agenda_WG1.pdf
  • 05-2-Agenda-WG2.pdf

สร้างโดย  -   (28/8/2562 14:46:03)