การประชุมเตรียมการ JTC ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563

การประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ 
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ด้านล่างนี้

Download

  • 02-วาระการประชุมเตรียมการ-ครั้งที่-1_2563.pdf
  • 03-เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการ-ครังที่-1-2563-rev1.pdf
  • 04-0-Agenda-Plenary.pdf
  • 04-1-Agenda-WG1.pdf
  • 04-2-Agenda-WG2.pdf

Create by  -   (1/24/2020 10:08:20 AM)