รายงานผลการประชุมคณะทำงาน 7B ของภาควิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R Meeting of Working Party 7B) ระหว่างวันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2566

Download

  • รายงานการประชุมคณะทำงาน-7B-ระหว่างวันที่-3-10-ตุลาคม-2566.pdf

Create by  -   (11/16/2023 11:01:18 AM)

Download

Page views: 6