รายงานผลการประชุมคณะทำงาน 7C ของภาควิทยุคมนาคม สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-R Meeting of Working Party 7C) ระหว่างวันที่ 4-11 ตุลาคม 2566

Download

  • รายงานการประชุมคณะทำงาน-7C-ระหว่างวันที่-4-11-ตุลาคม-2566.pdf

Create by  -   (11/16/2023 11:02:28 AM)

Download

Page views: 14