ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2562 (จ.เพชรบูรณ์)

สร้างโดย   - warawat.v สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม (บท)

Download

  • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมและสอบ-AR-(เพชรบูรณ์).pdf