ขึ้นทะเบียน "โดรน" อากาศยานไร้คนขับ กับ สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย   - mahittee jukrabath