ผู้ประกอบการ OTT ไทยผนึกกำลังเรียกร้อง กสทช. ดึง OTT ต่างประเทศเข้าระบบ หนุนสร้างกติกาแข่งขันที่เป็นธรรม เร่งแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า หลังจากประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการ OTT ที่มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าสมาชิกรายเดือนหรือรายปี (Subscription Video on Demand หรือ SVoD)  และผู้ประกอบการ OTT ที่มีรายได้หลักจากการโฆษณา (Advertising-Based Video on Demand หรือ AVoD) เช่น ช่อง 7 (Bugaboo) ช่อง 3 (3Live) โมโนแม็กซ์ (Monomaxxx) ไลน์ทีวี และแกรมมี่ ผู้ประกอบการได้เสนอให้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการให้ผู้ให้บริการ OTT เข้าสู่ระบบการกำกับดูแล โดยให้มีการลงทะเบียนผู้ให้บริการเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ เห็นว่า การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจะทำให้ สำนักงาน กสทช. สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริการ OTT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลเนื้อหาให้เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ผู้ประกอบการได้เสนอแนะให้ สำนักงาน กสทช. ออกแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศให้เท่าเทียมกัน รวมทั้งควรมีการเตรียมรับมือผู้ให้บริการ OTT ต่างประเทศที่ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ผู้ชมไทยยังสามารถรับชมได้

ส่วนผู้ประกอบการ OTT รายใหญ่ของไทยต้องการให้ผู้ประกอบการ OTT รายใหญ่จากต่างประเทศให้ความร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช. เข้าสู่ระบบการกำกับดูแลเหมือนกับผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และช่วยกันพัฒนากิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศไทยด้วย

“จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ OTT ในวันนี้ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้ประกอบการต้องการให้เกิดการกำกับดูแลที่เป็นธรรมทั้ง OTT ไทย และต่างชาติ ด้วยการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ทุกความคิดเห็นในวันนี้ กสทช. จะนำไปพัฒนาการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยจะเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม”พันเอก นที กล่าว

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (25/5/2560 14:12:51)