สำนักงาน กสทช. เดินหน้าดึงภาคเอกชนร่วมดูแลโอทีที ชูธรรมาภิบาล สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า คณะอนุกรรมการโอทีทีได้เชิญบริษัทที่มีการโฆษณาบนบริการโอทีที เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือให้บริการโครงข่ายในรูปแบบโอทีที เนื่องจากกลุ่มบริษัทเหล่านี้มีการกระจายเม็ดเงินโฆษณาไปยังธุรกิจโอทีทีค่อนข้างสูง ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาการให้บริการโอทีทีในประเทศไทย

การประชุมของคณะอนุกรรมการโอทีทีในครั้งนี้ มีกลุ่มบริษัทจาก 7 ธุรกิจหลัก รวมทั้งสิ้น 47 รายเข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น ธุรกิจยานยนต์ ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัท บี-ควิก จำกัด

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันภัย ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโทรคมนาคม ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และธุรกิจพลังงานได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การประชุมครั้งนี้ผู้แทนจากกลุ่มบริษัทข้างต้นเข้าใจขั้นตอน และการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการกำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการโอทีทีมาลงทะเบียน และดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายไทย รวมทั้งรับทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากผู้ให้บริการโอทีทีละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนเฉพาะบริการโอทีทีที่ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายไทย เพราะถือว่าเป็นหลักบรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาลที่ดีที่บริษัทต้องยึดถือ

“กลุ่มบริษัทที่เชิญมาในวันนี้ เป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนสำคัญของบริการโอทีทีในประเทศไทย กลุ่มบริษัทเหล่านี้ล้วนเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่า จะให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ให้บริการโอทีทีที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการภายใต้กรอบของกฎหมายไทย” พันเอก ดร. นที กล่าว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-290660-สำนักงาน-กสทช-เดินหน้าดึงภาคเอกชนร่วมดูแลโอทีที-ชูธรรมาภิบาล-สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม.doc

Create by  - Global  Administrator (6/29/2017 3:02:16 PM)

Download