สำนักงาน กสทช. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจัดการ Fake News ที่สร้างความสับสน และความเข้าใจผิดกับประชาชน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การจัดการเรื่องข่าวปลอม ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสับสนส่งผลกระทบต่อสังคมในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาโควิด ที่หน่วยงานภาครัฐกำลังเร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่นั้น สำนักงาน กสทช. ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือจงใจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากหลายฝ่าย จนส่งผลกระทบต่อการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของรัฐบาล สำนักงานฯ พร้อมสนับสนุนนโยบายในการจัดการข่าวปลอม (Fake News) ของรัฐบาล โดยสำนักงานฯ จะตรวจสอบและแก้ไขข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ทันที และจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดเพราะข่าวปลอมดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับสังคม
สำนักงาน กสทช. อยากขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบที่มาของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร ก่อนที่จะเชื่อ หรือเผยแพร่ไปยังคนรอบข้าง หรือสาธารณะ เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน ข่าวสารที่มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และอาจทำให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของรัฐบาลเป็นไปด้วยความล่าช้า และหากประชาชนพบเห็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และสำนักงาน กสทช. แต่ไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง หรือพบว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ขอให้สอบถามและแจ้งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักงานฯ ที่ Call Center ของสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (โทรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) เพื่อสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการจัดการกับข่าวปลอม และผู้สร้างข่าวปลอมนั้นต่อไป
“สำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจัดการข่าวปลอม ที่สร้างความเสียหายให้กับสังคม ก่อให้เกิดความสับสนในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้” นายไตรรัตน์ กล่าว
 

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (9/23/2021 9:40:43 AM)

Download