Văn phòng NBTC. vùng 1 (Vùng.1)

Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. vùng 1 (Vùng.1)

Ngày ghi chép​ : 24/05/2017

Văn phòng NBTC. vùng 1 (Vùng.1)​

e-mail : region1@nbtc.go.th
Trang web : http://region1.nbtc.go.th

Văn phòng NBTC. vùng 1 chịu trách  nhiệm  tại  những  địa  phương tất cả 21 tỉnh bao gồm :

Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. khu vực 1 (Bangkok)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Ratchaburi, Samut Prakran, Samut Sakhon, Samut Songkham và Pranakhon Sri Ayutthaya.

Địa chỉ : Số 101, phường 4, hẻm Chengwatthana 5, đường Chengwatthana, huyện Thung Song Hong, quận Lacsi, Bangkok 10210.

Số điện thoại : 02 573 6241
Fax : 02 573 6242
E-mail : mtr_nb@nbtc.go.th
Trang web : http://nonthaburi.nbtc.go.th

Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. khu vực 5 (Chanthaburi)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau : Chanthaburi, Trat, Rayong và Chonburi .

Địa chỉ : Số 207, phường 1, tambon Makham, huyện Makham, tỉnh Chanthaburi 22150.

Số điện thoại :  039 389 438
Fax : 039 389 437
E-mail :  mtr_jb@nbtc.go.th
Trang web :  http://chanthaburi.nbtc.go.th

Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. khu vực 15 (Suphan Buri)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau :Suphan Buri, Nakhon Pathom, Kanchanaburi, Ang Thong và Sing Buri

Địa chỉ : Số 443 Phường 5, đường Suphan Buri-Chai Nat, tambon Tharat, huyện Muang, tỉnh Suphan Buri 72000

Số điện thoại : 035 454 330 - 2
Fax : 035 434 322
E-mail : mtr_sp@nbtc.go.th
Trang web :  http://suphanburi.nbtc.go.th

Tên các cơ quan : Văn phòng NBTC. khu vực 16 (Prachin Buri)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau : Prachin Buri, Chachoengsao, Sa Kaew và Nakhon Nayok.

Địa chỉ : Số 4/1 đường chùa Si Mongkhon, tambon Na Muang, huyện Muang, tỉnh Prachinburi.

Số điện thoại :   -
Fax : -
E-mail : mtr_pc@nbtc.go.th
Trang web :  -
 

được tạo bởi  -   (24/05/2017 11:20:02 SA)