คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกรอธิบาย ขยายความและยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ผู้รับใบอนุญาต และผู้สนใจทั่วไป

Download

  • คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (28/11/2562 14:26:51)

Download