1. ข้อมูลสถิติโทรคมนาคม

 
สภาพตลาดโทรคมนาคม-63-01-(1).jpg 11_Aw_Final_Project_สรุปสถิติที่น่าสนใจในกิจการโทรคมนาคม-ปี2562.jpg 11_Aw_Final_Project_สรุปสถิติที่น่าสนใจในกิจการโทรคมนาคม-ปี2562.jpg       
    more-info-(2).jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------


2. โครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

 
07_Aw_Final_แผนการนำสายสื่อสารลงดิน3-(CO2).jpg 07_Aw_Final_แผนการนำสายสื่อสารลงดิน3-(CO2).jpg   Cover_01_2563.jpg        
      more-info-(2).jpg  

---------------------------------------------------------------------------------------------

3. การบริหารทรัพยากรโทรคมนาคม 

 
infographic-02-64.jpg 11_AW_FINAL_ผลการประมูลคลื่นความถี่.jpg   Aw_final_project_ผลการจัดสรรคลื่น.jpg        
      more-info-(2).jpg  

---------------------------------------------------------------------------------------------


4. ข้อมูลผู้ใช้บริการและงานวิจัย 

 
05_Aw_final_ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคม-ปี-2562-2563f_New.jpg 02Aw_Final_Project_รายงานข้อมูลอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย.jpg   001_AW.jpg        
      more-info-(2).jpg  
0---------------------------------------------------------------------------------------------


5. กิจการโทรคมนาคมเพื่อผู้บริโภค
 

06_Aw_final_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม-สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน.jpg 06_Aw_final_หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม-สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน.jpg
 
         
      more-info-(2).jpg

    Stay connected

    Follow us on social networks