1. ข้อมูลสถิติโทรคมนาคม

 
MXC_infographic9_A3_v3-01.jpg MXC_infographic9_A3_v3-01.jpg MXC_infographic9_A3_v3-01.jpg       
    more-info-(2).jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------


2. โครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

 
08-Final.jpg การขยายโครงข่ายสายสื่อสาร-2564-12Mar-Draft3.png   07_Aw_Final_แผนการนำสายสื่อสารลงดิน3-(CO2).jpg      
      more-info-(2).jpg  

---------------------------------------------------------------------------------------------

3. การบริหารทรัพยากรโทรคมนาคม 

 
infographic-02-64.jpg infographic-02-64.jpg   11_AW_FINAL_ผลการประมูลคลื่นความถี่.jpg        
      more-info-(2).jpg  

---------------------------------------------------------------------------------------------


4. ข้อมูลผู้ใช้บริการและงานวิจัย 

 
05_Aw_final_ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคม-ปี-2562-2563f 05_Aw_final_ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคม-ปี-2562-2563f   05_Aw_final_ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารโทรคมนาคม-ปี-2562-2563f_New.jpg        
      more-info-(2).jpg  
0---------------------------------------------------------------------------------------------


5. กิจการโทรคมนาคมเพื่อผู้บริโภค
 

MXC_infographic11_A3_v1_re2-01.jpg MXC_infographic11_A3_v1_re2-01.jpg
 
  Infographic-10-64.jpg        
      more-info-(2).jpg

    Stay connected

    Follow us on social networks