Banner

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 2 (ພພ 2)

ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 2 (ພພ 2)

ວັນທີບັນທືກ​ : 24/05/2017

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 2 (ພພ 2)

e-mail : [email protected]
ເວັບໄຊຕ໌ : http://region2.nbtc.go.th

ສຳນັກງານ ກສທຊ.ພາກ 2 ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈຳນວນທັງຫມົດ 23 ຈັງຫວັດ ປະກອບດ້ວຍ


ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 2(ອຸບົນຣາດຊະທານີ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ອຸບົນຣາດຊະທານີ ສີສະເກດ ສຸຣິນ ອຳນາດຈະເລີນ ຍະໂສທອນ ມຸກດາຫານ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 550 ຫມູ່ທີ 11 ຖ.ຄັງອາວຸດ ຕ.ຂາມໃຫຍ່ ອ.ເມືອງ ຈ.ອຸບົນຣາດຊະທານີ 34000 

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ :  045281706-9
ໂທລະສານ :  0-4531-4024
e-mail : [email protected]  
ເວັບໄຊຕ໌ : http://ubon.nbtc.go.th

ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 6(ຂອນແກ່ນ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຂອນແກ່ນ ໄຊຍະພູມ ມະຫາສາລະຄາມ ກາລະສິດ ແລະຮ້ອຍແອັດ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 341ຫມູ່ທີ 19 ຕ.ສີລາ ອ.ເມືອງ ຈ.ຂອນແກ່ນ 40000

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ :  0-4320-2601 - 4
ໂທລະສານ : 0-4320-2600
e-mail : [email protected]   
ເວັບໄຊຕ໌ : http://khonkaen.nbtc.go.th

ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 7(ນະຄອນຣາດຊະສີມາ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ນະຄອນຣາດຊະສີມາ ບຸຣີລຳ ລົບບຸລີ ສະຣະບຸລີ ແລະນະຄອນນາຍຍົກ

ທີ່ຕັ້ງ : ເລກທີ 15 ຫມູ່ 12 ຖະຫນົນຣາດຊະສີມາ-ກະບິນບຸລີ ຕຳບົນທົງໄຊເຫນືອ ອຳເພີປັກທົງໄຊ

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ :  0-4496-9568-9
ໂທລະສານ : 0-4496-9569
e-mail : [email protected]    
ເວັບໄຊຕ໌ : http://nakhonratchasima.nbtc.go.th

ຊື່ຫນ່ວຍງານ : ສຳນັກງານ ກສທຊ.ເຂດ 8(ອຸດອນທານີ)
ມີທ້ອງທີ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ອຸດອນທານີ ຫນອງຄາຍ ບືງການ ນະຄອນພະນົມ ສະກົນນະຄອນ ຫນອງບົວລຳພູແລະເລີຍ

ທີ່ຕັ້ງ : ຖະຫນົນວັດທະນາ ຕຳບົນຫມາກແຂ້ງ ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດອຸດອນທານີ 41000

ຫມາຍເລກໂທລະສັບ : 0-4222-3657
ໂທລະສານ : 0-4224-2047
e-mail : [email protected]    
ເວັບໄຊຕ໌ : http://udonthani.nbtc.go.th
 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (24/05/2017 10:09:22)