Văn phòng NBTC. vùng 4 (Vùng.4)

Tên các cơ quan​ : Văn phòng NBTC. vùng 4 (Vùng.4)

Ngày ghi chép​ : 24/05/2017

Văn phòng NBTC. vùng 4 (Vùng.4)

e-mail : [email protected]
Trang web : http://region4.nbtc.go.th

Văn phòng NBTC. vùng 4 chịu trách  nhiệm  tại  những  địa  phương tất cả 16 tỉnh bao gồm :


Tên các cơ quan​ : Văn phòng NBTC. khu vực 4 (Songkhla)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau Songkhla, Satun, Pattani, Yala và Narathiwat.

Địa chỉ : Số 89/1, sân bay Hat Yai, tambon Thung Tam Sau, huyện Hatyai, tỉnh Songkhla 90115.

Số điện thoại  : 0-7425-1901 - 4
Fax : 0-7425-1091
e-mail : [email protected]      
Trang web : http://songkhla.nbtc.go.th


Tên các cơ quan​ : Văn phòng NBTC. khu vực 11(Phuket)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau : Phuket, Phang Nga và Krabi

Địa chỉ : Số 84/2, phường 4, đường Vichit Songkram, tambon Kathu, huyện Kathu, tỉnh Phuket 83120.

Số điện thoại  : 0-7632-1037, 0-7632-1961 - 3
Fax : 0-7632-1522
e-mail : [email protected]
Trang web : http://phuket.nbtc.go.th


Tên các cơ quan​ : Văn phòng NBTC. khu vực 12 (Nakhon Si Thammarat)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau : Nakhon Si Thammarat, Trang, Phatthalung

Địa chỉ : Số 15, Phường 8, đường Benchom-Sanambin, tambon Tha Ngiu, huyện Muang, tỉnh Nakhon Si Thammarat 80280.

Số điện thoại  : 075-764-191
Fax : 075-764-191 ต่อ 110
e-mail : [email protected]
Trang web :  http://nakhonsri.nbtc.go.th


Tên các cơ quan​ : Văn phòng NBTC. khu vực 13 (Ranong)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau Ranong và Suratthani

Địa chỉ : Số 7/14 đường Camlangsap, huyện Muang, tỉnh Ranong 85000

Số điện thoại  : 0-7782-1444
Fax : 0-7782-1444
e-mail : [email protected]
Trang web : http://ranong.nbtc.go.th
Tên các cơ quan​ : Văn phòng NBTC. khu vực 14 (Chumphon)
Có trách  nhiệm  tại  những  địa  phương  sau :Chumphon, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi

Địa chỉ : Số 58/6 phường 11, tambon bangmak, huyện Muang, tỉnh Chumphon 86000

Số điện thoại  :  0-7759-8597 - 8
Fax : 0-7759-8598
e-mail : [email protected]           
Trang web : http://chumphon.nbtc.go.th

 

 

được tạo bởi  -   (24/05/2017 6:20:56 CH)