การสรรหา กสทช.

Pengambilan Ahli Jawatan Kuasa Penyiaran,  Pengurusan televisyen dan telekomunikasi nasional Angkatan Pertama
          Pemilihan dan pelantikan para ahli jawatan kuasa NBTC angkatan pertama ini menurut seksyen  16 dan seksyen 17 akta peruntukan kekerapan dan pengawasan penyiaran  radio, televisyen dan telekomunikasi 2010 Iaitu, apabila operasi dijalankan di bawah perkara 1 bahagian 2 akta organisasi peruntukan frekuensi 2010 dapatkan nama orang yang sepatutnya dipilih sebagai NBTC melalui kaedah pemilihan sendiri sebanyak 22 orang sebagai akaun 1 dan melaksanakan mengikut perkara 1 Bahagian 3 bagi akta tersebut terdapat nama-nama mereka yang berkelayakan dipilih sebagai  NBTC dengan cara pengambilan sebanyak 22 orang sebagai akaun 2 Kemudian Setiausaha Dewan Negara sebagai jabatan pengurusan dalam melaksanakan proses pengambilan dan pemilihan NBTC membawa senarai calon yang layak untuk dipilih sebagai NBTC termasuk 2 akaun sebanyak 44 orang serta riwayat hidup dan kerja setiap individu yang akan di kemukakan kepada senat untuk membuat pemilihan NBTC yang mana individu yang patut dipilih ialah NBTC dalam setiap akaun adalah seperti berikut.

Dengan kaedah pemilihan sendiri (akaun  1) 22 orang
 • Bidang penyiaran 2 orang
 • Bidang televisyen 2 orang
 • Bidang Telekomunikasi 4 orang
 • Bidang undang-undang 4 orang
 • Bidang Ekonomi 4 orang
 • Bidang Perlindungan  yang memberi manfaat kepada pengawasan perniagaan penyiaran dan televisyen 2 orang
 • Bidang Perlindungan yang memberi manfaat kepada pengawasan telekomunikasi 2 orang
 • Bidang pendidikan budaya yang memberi manfaat kepada pengawasan penyiaran  televisyen dan telekomunikasi 2 orang
dengan kaedah pengambilan (akaun  2) 22 orang
 • seksyen 6 kurungan  1 Bidang penyiaran 2 orang
 • Seksyen 6 kurungan 1 Bidang televisyen 2 orang
 • Seksyen 6 kurungan 2 Bidang Telekomunikasi 4 orang
 • Seksyen 6 kurungan 3 Bidang Undang-undang yang memberi manfaat kepada pengawasan penyiaran televisyen Dan telekomunikasi 4 orang 
 • Seksyen 6 kurungan 3 Bidang Ekonomi yang memberi manfaat kepada pengawasan penyiaran  televisyen dan telekomunikasi 4 orang
 • Seksyen 6 kurungan 4 Perlindungan pengguna atau promosi hak dan kebebasan rakyat yang memberi manfaat kepada pengawasan perniagaan penyiaran dan televisyen 2 orang
 • Seksyen 6 kurungan 4 Perlindungan pengguna atau promosi hak dan kebebasan rakyat yang memberi manfaat kepada pengawasan telekomunikasi 2 orang
 • Seksyen 6 kurungan 5 Bidang Pendidikan,bidang budaya Atau perkembangan sosial Yang memberi manfaat kepada pengawasan penyiaran televisyen Dan telekomunikasi 2 orang
          Kemudian, yang dipertua senat melantik sebuah ahli jawatan kuasa biasa untuk menyiasat sejarah, kelakuan dan kelakuan etika orang yang layak dipilih sebagai ahli jawatan kuasa penyiaran televisyen dan telekomunikasi nasional untuk mencadangkan kepada senator untuk mengetahui untuk proses pemilihan

          Pada hari Isnin 5 September 2001 masa 10.10 pagi senat telah mengadakan mesyuarat senator kali yang ke 5 (tempoh biasa umum) di mana pengerusi mesyuarat mencadangkan mesyuarat untuk mempertimbangkan perkara itu dengan segera ialah memilih Ahli Jawatan Kuasa Penyiaran televisyen dan Pengurusan Telekomunikasi Negara (NBTC) di bawah seksyen  17 akta peruntukan kekerapan dan pengawasan penyiaran televisyen dan telekomunikasi Tahun 2010 Apabila Pengerusi Pemegang Amanah melakukan pemeriksaan latar belakang kelakuan dan tingkah laku etika orang yang layak dipilih sebagai ahli jawatan kuasa siaran televisyen dan Pengurusan Telekomunikasi Negara (NBTC) telah mengemukakan laporan Ahli Jawaran Kuasa pada bahagian pertama yang merupakan laporan terbuka selepas ahli-ahli sudah berbincang pengerusi mesyuarat itu mengadakan mesyuarat rahsia, menurut permintaan Ahli Jawatan Kuasa  mengikut peraturan mesyuarat Senat Tahun 2008 perkara 108 untuk mempertimbangkan laporan tersebut di bahagian kedua yang merupakan laporan rahsia mengikut peraturan-peraturan perkara 106 Perenggan kedua apabila Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Am mengemukakan laporan dan setelah dibincangkan oleh ahli hingga masa yang sesuai pengerusi mesyuarat itu mengadakan mesyuarat secara terbuka dan majlis mesyuarat itu mengundi untuk penama mengikut undi rahsia dengan menggunakan beberapa kad pengundian 11 orang Hasil pengundian kelihatan bahawa orang yang menerima markah tertinggi dalam urutan yang dipilih sebagai ahli jawatan kuasa penyiaran perniagaan televisyen dan telekomunikasi nasional di setiap kawasan seperti berikut
 1. Bidang Pengurusan penyiaran di bawah seksyen (1) sebanyak 1 orang ialah Ketua Marsyal Udara Tharate Punsri 
 2. Bidang televisyen menurut seksyen 6 (1) sebanyak 1 orang ialah Leftenan Jeneral Peerapong Manakit
 3. Bidang Telekomunikasi menurut seksyen 6 (2) sebanyak 2 orang ialah Kolonel Setthaphong Malisuwan dan Kolonel Natee Sukonrat 
 4. Bidang undang-undang menurut seksyen 6 (3) sebanyak 2 orang ialah Encik Suthipon Thaweechaikarn Dan Kolonel Thaweesak Ngamsanga 
 5. Bidang Ekonomi menurut seksyen 6 (3) sebanyak 2 orang ialah Profesor Madya Prasert Silpiphat dan Penolong profesor..Asistant Professor  Thawatchai Jittrapanun
 6. Bidang Perlindungan pengguna Penyiaran Dan televisyen Menurut seksyen 6 (4) sebanyak 1 orang Iaitu Puan Supinya Klangnarong 
 7. Bidang Perlindungan pengguna Telekomunikasi mengikut Seksyen 6 (4) sebanyak 1 orang ialah Encik Prawit Lee Sathaphonwongsa
 8. Bidang Pendidikan Budaya Yang memberi manfaat kepada pengawasan penyiaran televisyen Dan telekomunikasi mengikut seksyen 6 (5) sebanyak 1 orang ialah Jeneral Sukit Khamasunthorn
          Mereka tersebut 11 Orang ini sebagai mereka yang dipilih oleh Senat untuk menjadi ahli jawatan kuasa pengarah Ahli Jawatan Kuasa Penyiaran Televisyen dan Telekomunikasi Negara. Pengerusi Majlis  17 Perenggan pertama dan memaklumkan hasilnya kepada pejabat NBTC memilih presiden dan naib presiden 2 Orang di bawah seksyen 17 Perenggan ketiga

          Pada 12 September Tahun 2001 Pejabat NBTC menjemput  11 orang yang dipilih oleh Senat untuk menyertai mesyuarat untuk memilih presiden dan naib presiden 2 orang yang mana mesyuarat itu mengundi sebulat suara untuk memilih Ketua Marsyal Udara Thares Punsri Sebagai presiden dan terdapat satu mesyuarat rahsia untuk mengundi Naib Presiden 2 Orang. Keputusan pengundian terjatuh kepada  Kolonel Natee Sukonrat Dan Kolonel Setthaphong Malisuwan Naib Presiden Pejabat NBTC telah memaklumkan keputusan pemilihan ini kepada Presiden Senat.

          Pada 19 September 2001 Setiausaha Senat mencadangkan keputusan pemilihan. NBTC, yang terdiri daripada presiden 1 orang. Naib Presiden 2 orang dan ahli jawatan kuasa pengarah lagi 8 orang kepada Yang dipertua Senat untuk memaklumkan keputusan pemilihan NBTC kepada perdana menteri untuk mengemukakan perkara kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja untuk diperkenankan perlantikan tersebut.

          Pada 4 Oktober 2001 Pejabat Setiausaha Agung mencadangkan kepada mesyuarat Majlis Privy untuk memeriksa dan meneliti sebelum membawa mengadap Kebawah Duli

          Pada 7 Oktober Tahun 2001 dengan pengumuman Pejabat Perdana Menteri bahawa Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej telah memperkenankan pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Penyiaran dan Telekomunikasi Negara sebanyak 11 orangsSeperti berikut
1. Ketua Marshal Udara Tharate Punsri     sebagai pengerusi ahli jawatan kuasa pengarah 
2. Kolonel Natee Sukolrat sebagai timbalan ahli jawatan kuasa pengarah
3. Kolonel Setthaphong Malisuwan sebagai timbalan ahli jawatan kuasa pengarah
4. Leftenan Jeneral Peerapong Manakit     sebagai ahli jawatan kuasa pengarah 
5. Encik Suthipon Thaweechaikarn sebagai ahli jawatan kuasa pengarah 
6. Kolonel Thaweesak Ngamsanga sebagai ahli jawatan kuasa pengarah 
7. Encik Prasert Silpiphat sebagai ahli jawatan kuasa pengarah 
8. Encik Thawatchai Jittrapanun sebagai ahli jawatan kuasa pengarah 
9. Puan Supinya Klangnarong       sebagai ahli jawatan kuasa pengarah 
10. Encik Pravit Leesathaphonwongsa     sebagai ahli jawatan kuasa pengarah 
11. Jeneral Sukit Khamasunthorn sebagai ahli jawatan kuasa pengarah 

          Dengan ini Dari tarikh  7 Oktober 2001 Seterusnya muka surat 21 Buku 128 Episod khas 118 D Warta Kerajaan 7 Oktober 2001

Create by  - Supawan  Sittipanya (04/07/2019 16:04:15)