NBTC Secretary Presented NBTC Roadmap 2016 to the Executives and Calls for Strict and Swift Regulation and Promotes Digital TV Engagement in Solving Problems

Pada 5 Disember, 2016, Mr. Takorn Tantasith, Secretary of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC Secretary), dan penyiaran negara menjelaskan kepada Eksekutif NBTC mengenai polisi operasi dan hala tuju di tahun 2016 meliputi lapan mata pelajaran utama seperti mengikuti:

1. Semua perkhidmatan penyiaran dan telekomunikasi mesti dikawal dengan pantas dan tegas selia. Mengenai perkhidmatan telekomunikasi, kadar 4Gservice pada spectrums 900MHz dan 1800MHz yang dijangka akan dilancarkan tahun ini hendaklah tidak melebihi kadar Perkhidmatan 3G pada spektrum 2.1GHz. Peraturan ini hendaklah terpakai kepada perkhidmatan suara dan data. Kadar Perkhidmatan setiap pakej mesti dikira berdasarkan penggunaan sebenar (sesaat). Penyiaran serta perkhidmatan televisyen, di sisi lain, hendaklah tegas dipantau dari segi kandungan. Mana-mana kandungan didapati boleh mengancam keselamatan negara atau ahli-ahli keluarga diraja hendaklah dengan serta-merta dikeluarkan dan diteruskan dengan tindakan undang-undang. Lain-lain kandungan yang menyalahi undang-undang seperti orang-orang yang melanggar undang-undang FDA adalah bertanggungjawab untuk hukuman undang-undang serta-merta.

2. Satu perjanjian hasil perniagaan yang beroperasi pada 1800 MHz jalur selepas berakhir kontrak konsesi pada 15 Disember 2013 mesti diselesaikan dengan cepat supaya penyerahan apa-apa pendapatan kepada negara. Kemudian, NBTC mesti membentangkan keputusan Lembaga NTC dalam masa 3 bulan untuk pertimbangan selanjutnya.

3. Orang yang bertanggungjawab menganjurkan emas lelongan nombor mesti dilantik oleh April 2016. Mulai sekarang, ia adalah sedang dalam proses mengumpul permohonan daripada calon-calon. Orang yang meraih pendapatan tertinggi bagi negeri akan dipilih. Lelong emas nombor ini dijangka akan berlangsung pada Jun 2016 menyerahkan pendapatan kepada negara.

4. Menyelesaikan isu-isu TV digital dengan perlantikan Biro untuk mengumpul dan menamatkan syor yang dikemukakan oleh pihak-pihak berkaitan untuk diserahkan kepada NBTC sebelum menyampaikan kepada pemimpin Perdana Menteri dan NCPO untuk pelaksanaan langkah-langkah pembetulan. Ahli-ahli Biro ini hendaklah terdiri daripada NBC sebagai Penasihat Biro dan semua 24 digital TV pembekal, termasuk institusi kewangan berkenaan, wakil-wakil daripada pejabat Office of the Council of State, Office of the Attorney General in Thailand, Ministry of Finance, dan agensi lain yang berkaitan.

5. Langkah-langkah yang sesuai untuk menangani masalah jumlah tertunggak tidak didaftarkan kad SIM prabayar yang belum dituntut oleh pemilik kad SIM, berjumlah jumlah lebih Bt 100 juta, mesti cepat berazam untuk membuat keputusan sama ada amaun seharusnya diserahkan kepada Negeri atau digunakan untuk manfaat awam selaras dengan objektif yang ditetapkan.

6. Jawatankuasa yang dilantik oleh NBTC bagi menangani isu radio komuniti Dhamma Radio cepat harus membangunkan langkah-langkah yang wajar diambil dan mencadangkan kepada Perdana Menteri, pemimpin NCPO dan and His Majesty's Principal Private Secretary tempoh 3 bulan untuk kelulusan.

7. Tidak digunakan nombor yang tidak boleh dipulangkan kerana NBTC keperluan menyatakan bahawa semua pulang nombor hendaklah dikemukakan dalam Kumpulan mesti diuruskan dengan betul. Pada masa ini, terdapat sebanyak 100 juta nombor tidak digunakan yang tidak diagihkan semula dan perlu memerlukan peraturan tambahan untuk membolehkan nombor-nombor ini untuk diguna semula untuk mengelakkan pelaksanaan nombor 11 digit.

8. NBTC akan berusaha untuk menjadi sebuah organisasi yang telus dengan memastikan bahawa semua bakal pembida dan Pelesenan dijalankan secara telus sebagai bidaan 4G yang sebelumnya.

"2016 ialah tahun membina sebuah organisasi yang telus untuk NBTC kerana kami memberi tumpuan kepada mengamalkan peraturan-peraturan yang ketat untuk membina keyakinan di kalangan masyarakat umum. Ia adalah satu lagi tahun yang kami komited untuk mewujudkan manfaat yang tertinggi bagi negara Thailand dan rakyatnya,"kata Mr. Takorn.

Create by  -   (24/05/2017 22:48:36)