Tổng thư ký NBTC thông báo Công bố chiều hướng hoạt động của Văn phòng NBTC năm 2016 với lãnh đạo văn phòng . Chú trọng việc quản lý nhanh chóng và tập trung, sẵn sàng lắng nghe thông tin phản hồi truyền hình kỹ thuật số để cùng giải quyết vấn đề.

Ông Thakorn Tanthasit Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Viễn thông và Phát thanh Truyền hình Quốc Gia (Tổng thư ký NBTC.) cho biết : Hôm nay (05 tháng 01 năm 2016) đã cung cấp chính sách và hướng hoạt động của Văn phòng NBTC trong năm 2016 cho lãnh đạo Văn phòng NBTC. Tập trung 8 vấn đề cốt lõi.

Thứ nhất, là việc quản lý giám sát phải nhanh chóng, tập trung của cả viễn thông và phát thanh truyền hình và truyền hình. Đối với Viễn thông sẽ giám sát giá cước đối với 4G trên tần số sóng 1800 MHz và 900 MHz sẽ có mặt trong năm nay không được vượt quá tỷ lệ phí dịch vụ 3G trên tần số sóng 2,1 GHz có sẵn hiện tại. Cả thoại và dữ liệu ,tính tỷ lệ phí dịch vụ theo thực tế dựa trên mỗi giây trong mọi gói thuê bao.

 Lĩnh vực phát thanh và truyền hình có sự giám sát nội dung nghiêm túc.Trường hợp nội dung phát sóng là mối đe dọa đối với an ninh phải đình chỉ phát sóng ngay lập tức và sẽ có tố tụng hình sự. Các nội dung bất hợp pháp khác như vi phạm luật an toàn thực phẩm và dược phẩm sẽ thực hiện theo luật pháp trừng phạt ngay lập tức để mệnh lệnh hành chính có hiệu quả.

Thứ hai đẩy nhanh giải quyết thu nhập từ các hoạt động kinh doanh trong băng tần 1800 MHz đã kết thúc thỏa hiệp vào ngày 15 Tháng 12 năm 2013. Giờ đây đã qua hơn hai năm, khoản thu nhập đó phải nộp vào doanh thu của đất nước, tiếp đó Văn phòng NBTC thực hiện trình bày bảng NTC sao cho hoàn thành trong vòng ba tháng để hội đồng quản trị xem xét thêm..

Thứ ba đẩy nhanh tìm kiếm nhà quản lý đấu giá sim số đẹp sao cho hoàn thành trong tháng 04 năm 2016, hiện nay đang trong quá trình nộp hồ sơ những người tham gia công tác quản lý Sim số đẹp. Người đề xuất doanh thu tối đa đối với nhà nước sẽ trở thành nhà điều hành và sẽ có cuộc đấu giá Sim số đẹp trên trong tháng 6 năm 2016, để nộp vào ngân sách đất nước.

Thứ tư đẩy nhanh giải quyết vấn đề TV kỹ thuật số bằng việc bầu cử hội đồng làm việc cấp bậc văn phòng với NTC là cố vấn và nhà khai thác TV kỹ thuật số cả 24 kênh, tổ chức tài chính liên quan, đại diện của Hội đồng Nhà nước, đại diện của Văn phòng Tổng chưởng lý, đại diện của Bộ Tài chính và đại diện của các cơ quan khác có liên quan. Thành hội đồng làm việc để đón nghe các giải pháp giải quyết vấn đề, hoàn thiện và trình bày lên NBTC. trước khi trình bày lên Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu NSO. nhằm cập nhật chính sách giải quyết vấn đề tiếp theo.

Thứ năm đẩy nhanh thanh toán số tiền trong Sim trả trước, đang chờ giải quyết trong hệ thống của người sử dụng không đăng ký Sim với hơn 100 triệu bạt. Nhanh chóng tìm cách giải quyết như thế nào sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật để đưa số tiền trên vào doanh thu đất nước hoặc sử dụng vì lợi ích công cộng đáp ứng mục tiêu sau này.

Thứ sáu thúc đẩy hội đồng làm việc do Văn phòng NBTC thành lập trong việc giải quyết vấn đề phát thanh cộng đồng của phát thanh phật giáo có được kết luận rằng sẽ thực hiện ra sao trong thời hạn không quá ba tháng để tìm ra giải pháp cho vấn đề, để trình Thủ tướng chính phủ và người đứng đầu NCPO và Ban Thư ký Quốc gia để nhận Chính sách giải quyết vấn đề trên.

Thứ bảy việc quản lý số di động không sử dụng nhưng không thể gửi trả Văn phòng NBTC được. Do điều khoản trong việc gửi trả số thuê bao phải gửi trả theo nhóm số thuê bao, mà hiện nay có khoảng 100 triệu thuê bao không sử dụng và không thể phân bổ lại số thuê bao trên, cần phải bổ sung sửa đổi quy tắc để đưa những số thuê bao không sử dụng ra sử dụng lại, mang lại lợi ích và Văn phòng NBTC không cần phải tăng số thuê bao thành 11 số nữa.

Và vấn đề thứ 8 sẽ thực hiện việc để Văn phòng NBTC trở thành Tổ chức đấu giá minh bạch, thực hiện quy trình cấp phép, tổ chức là minh bạch trong tất cả các hình thức, như là đấu giá 4G vừa qua.

  “Năm 2016 sẽ là năm minh bạch trong hoạt động của Văn phòng NBTC. Tập trung chủ yếu việc giám sát quản lý, chúng tôi sẽ làm cho người dân tin tưởng trong hoạt động của Văn phòng NBTC, sẽ là một năm nữa mà lãnh đạo và toàn bộ nhân viên với sự cống hiến vì lợi ích của đất nước và người dân” Ông Thakorn nói.
 

được tạo bởi  -   (24/05/2017 11:04:19 CH)