A. Buruh mempunyai kelebihan untuk membantu PKS membangunkan pekerja. Menteri Buruh berkata Thailand merasmikan "Projek Peningkatan Produktiviti Pekerja Thai" untuk mewujudkan kelebihan, membantu PKS membangunkan pekerja dengan kemahiran yang lebih tinggi, meningkatkan daya saing, mengurangkan kehilangan dalam proses pengeluaran untuk membangunkan industri secara keseluruhan yang didorong ke arah ekonomi negara 'Stabil Kaya dan Mampan'


     Mayor Sansern Keaokamnerd, Juru Bicara Kantor Perdana Menteri mengungkapkan bahawa kerajaan telah menugaskan Kementerian Pertanian dan Koperasi bertanggungjawab untuk projek itu. "Menggali sumber air kecil di ladang di luar kawasan pengairan" atau "Kolam  Kecil"  di seluruh negara untuk menangani kekurangan air di kawasan luar kawasan pengairan untuk membolehkan rakyat mempunyai simpanan air untuk penggunaan dan penanaman menurut dasar kerajaan untuk mengekalkan kestabilan pangkalan sumber dan mewujudkan keseimbangan antara pemuliharaan dan penggunaan lestari.

     Pada tahun fiskal 2015, kerajaan memperuntukkan keuangan 356 juta baht untuk menggali telga kecil lagi 20,000 kolam  tambahan yang mana setiap kolam  memakan kos perbelanjaan sebanyak 20,300 baht yang mendapat sokongan dari kerajaan sebanyak 17,800 baht dan dari petani tuan punya tanah sebanyak 2,500 baht. Sejak 14 Okt - Sep 2015 yang lalu,  kerajaan telah menggali 56,206 kolam  dan kolam  keil ini boleh menyimpan air untuk digunakan pada 1,260 meter padu.  Digunakan untuk memberi makan ikan Dan menanam sayur-sayuran, berkebun di pinggir kolam  untuk kegunaan rumah tangga dan juga dapat membantu mengurangkan kos kepada orang ramai dengan cara lain juga.

     "Perdana Menteri mengambil peduli tentang hal kesejahteraan rakyat terutama mereka yang berada di luar kawasan pengairan yang mengalami kemarau.  Oleh itu memantau kemajuan projek secara berkala dan menggesa agensi yang bertanggungjawab untuk mempercepatkan penyiapan projek menurut masa yang ditetapkan supaya rakyat mempunyai sumber air untuk penggunaan dan penanaman dan menegaskan langkah bantuan ini untuk dilaksanakan secara berterusan di setiap kawasan untuk menyelesaikan masalah kekurangan air dalam jangka panjang."

     Walaupun kerajaan telah merancang dan melaksanakan langkah-langkah untuk menangani masalah kemarau dalam banyak cara kedua-duanya mengendalikan hujan diraja untuk mengisi air di empangan pipi monyet untuk menyimpan air di kawasan sebanyak mungkin, merancang saliran untuk penggunaan dan mengekalkan ekosistem dengan sewajarnya. Ini termasuk penggali kolam kecil di seluruh negara.  Tetapi yang penting ialah sektor awam mesti mengetahui tentang kepentingan air dan isu yang berkaitan dengan air ini.   Mesti faham bahawa jumlah air di negara kita bergantung terutamanya pada jumlah hujan dan Iklim dunia kini berubah, menyebabkan penurunan hujan di kawasan di atas empangan menyebabkan tempoh hujan henti atau kemarau.  Oleh sebab itu, meminta kerjasama dari masyarakat untuk menggunakan air secara jimat, jangan buang buangan ke dalam sumber air dan petani harus menyesuaikan diri untuk bercocok tanam tanaman yang menggunakan air kurang untuk membantu meringankan krisis kemarau di masa hadapan.

Create by  - Supawan  Sittipanya (01/07/2019 16:47:31)