Bộ lao động tạo lợi thế giúp SMEs phát triển lao động Thái Lan mở "Dự án nâng cao năng suất lao động Thái Lan" tạo lợi thế giúp SMEs phát triển lao động nâng cao tay nghề, tăng khả năng cạnh tranh giảm tổn thất trong sản xuất nhằm phát triển toàn ngành công nghiệp hướng đến nền kinh tế quốc dân " ổn định, thịnh vượng và bền vững"


     Thiếu tướng Sanson Kaewcamnot phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng cho hay rằng chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã chịu trách nhiệm về dự án "Đào một nguồn nước nhỏ trong ruộng ngoài vùng thủy lợi" hay "Ao nhỏ" trên khắp cả nước để đối phó với tình trạng thiếu nước ở các khu vực bên ngoài vùng thủy lợi. Cho phép mọi người dân có trữ nước để tiêu thụ và canh tác theo chính sách của chính phủ duy trì sự ổn định của cơ sở tài nguyên và tạo ra sự cân bằng giữa bảo tồn và sử dụng bền vững.

     Trong năm 2015 này, chính phủ đã phân bổ ngân sách là 356 triệu baht cho việc đào ao nhỏ them 20,000 ao. Với mỗi ao có chi phí đào 20.300 baht Được chia ra chính phủ hỗ trợ 17.800 baht và nông dân sở hữu đất  2.500 baht Từ tháng 10 năm 2014 - tháng 9 năm 2015 vừa qua Chính phủ đã đào 56.206 ao trong cả nước. Ao nhỏ có thể chứa nước để tiêu thụ ở mức 1.260 mét khối. Dùng để nuôi cá và trồng vườn rau khu vực rìa ao để tiêu dùng trong gia đình, một cách khác giúp người dân giảm chi phí tiêu dung.

     “Thủ tướng quan tâm đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người ở ngoài vùng thủy lợi đã trải qua hạn hán thường xuyên. Do đó, theo dõi tiến độ của dự án theo định kỳ và kêu gọi các cơ quan có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án để người dân có nguồn nước để tiêu dùng và trồng trọt. Nhấn mạnh biện pháp hỗ trợ này sẽ tiếp tục ở mọi khu vực để giải quyết vấn đề thiếu nước lâu dài.”

     Mặc dù chính phủ có kế hoạch và hoạt động để đối phó với các vấn đề hạn hán bằng nhiều biện pháp, cả vận hành mưa hoàng gia để lấp đầy nước trong đập, xây "má khỉ" ( dự án Kaem Ling) để giữ nước trong khu vực càng lâu hơn. Lập kế hoạch thoát nước cho tiêu dùng và duy trì hệ sinh thái một cách thích hợp. Kể cả đào ao nhỏ trong cả nước, nhưng điều quan trọng là mọi người dân phải nhận thức được tầm quan trọng của nước và vấn đề nước. Phải hiểu rằng lượng nước ở nước ta phụ thuộc chủ yếu vào lượng mưa Hơn thế khí hậu hiện tại của thế giới đã thay đổi, dẫn đến lượng mưa thấp hơn ở khu vực phía trên đập Gây ra một thời kỳ không có mưa hay hạn hán Do đó, yêu cầu sự hợp tác của người dân để sử dụng nước tiết kiệm. Không xả chất thải vào nguồn nước và người nông dân nên chuyển sang việc trồng cây sử dụng nước ít nhằm giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng hạn hán trong tương lai.

được tạo bởi  - Supawan  Sittipanya (01/07/2019 4:28:53 CH)