(32) การพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการพิจารณาอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Download

  • 32-การพิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม-และการพิจารณาอนุญาตให้ทำฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/23/2019 2:00:50 PM)