สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล

ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 - 19 มิถุนายน 2558 และจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by   - admin NBTC

Download

  • สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf