กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน กสทช. พร้อมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกาศความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนเริ่มฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยแพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ราย ได้แก่ AIS TRUE DTAC และ NT ( บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ) ร่วมแถลงข่าว ประกาศความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนเริ่มฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 4 ค่ายที่เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายลงทะเบียนครบตามโควต้าที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้มาจำนวนทั้งสิ้น 430,000 ราย และแต่ละค่ายได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจำที่สถานีกลางบางซื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนและเดินทางมาตามกำหนดนัด เพื่อให้การฉีดวัคซีน ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดวันละ 10,000 คนตามที่ตั้งไว้ รวมถึงสำนักงาน กสทช. ยังได้กำชับให้ทุกค่ายจัดรถโมบายเพื่อเพิ่มสัญญาณ และดูแลคุณภาพสัญญาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนจำนวนมากที่จะมาใช้บริการฉีดวัคซีน ไม่ให้การติดต่อสื่อสารขัดข้อง
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/3/2021 10:31:02 PM)

Download