กสทช. สุภิญญา สรุปผลคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาแจกคูปองทีวีดิจิตอล หนุนแจกคูปองชุมชนแออัด-ผู้มีรายได้น้อย เดินหน้าให้ความรู้การติดตั้งเสาอากาศแก่ประชาชน

              นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลว่า รับทราบที่สำนักงาน กสทช. จะทำหนังสือส่งถึงหัวหน้า คสช. เพื่อขอแจกคูปองเพิ่มกับประชาชนใน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. ครัวเรือนที่ได้รับการแจกคูปองครั้งแรกแต่ไม่ได้รับคูปอง 2. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 2557 3. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน 4. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและเจ้าบ้าน 5. บ้านพักของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และ 6. จุดรับบริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยเห็นว่า สำนักงาน กสทช. ควรมีการแจกคูปองเพิ่มในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อยู่ในชุมชนแออัดเพิ่มอีกกลุ่มด้วย
               นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า คณะทำงานชุดนี้ได้เน้นการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอล ทั้งการแจกคูปอง การติดตั้งอุปกรณ์ การนำคูปองไปแลกกล่อง คุณภาพการรับชมสัญญาณ และการเลือกซื้อเสาอากาศ ซึ่งพบว่าปัญหาส่วนหนึ่งของประชาชนที่นำคูปองแลกกล่องรับสัญญาณแต่ไม่สามารถติดกล่องรับสัญญาณได้ เพราะไม่เข้าใจวิธีการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ และบางส่วนไม่เข้าใจว่าดูทีวีดิจิตอลต้องติดตั้งเสาอากาศร่วมด้วย ซึ่งเมื่อต้องใช้เงินซื้อเสาอากาศเพิ่ม และติดตั้งกล่องรับสัญญาณและเสาอากาศไม่เป็น ก็อาจทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการรับชม
               อย่างไรก็ดีขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจการติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ซึ่งได้ทำ MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกองทัพบก เพื่อให้นักศึกษาอาชีวะ และทหารในพื้นที่บางส่วน ให้ความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด จากนี้สำนักงาน กสทช. จะต้องเดินหน้าให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในการติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล รวมทั้งอาจมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสาอากาศ และสายอากาศ เนื่องจากสายอากาศบางยี่ห้ออาจไม่ได้คุณภาพ ส่งผลต่อความเสถียรของการรับส่งสัญญาณในการรับชมทีวีดิจิตอล
              “จากนี้จะส่งเสริมให้ประชาชนรู้ข้อมูลพื้นฐานของการเลือกซื้อเสาอากาศ หรือสายอากาศร่วมด้วย เพราะปัจจุบันโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลครอบคลุม 80% ของครัวเรือนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานแล้ว การสร้างความเข้าใจการติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล การเลือกซื้อสายและเสาอากาศที่ถูกต้องจึงเป็นหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ที่ต้องเร่งดำเนินการ” นางสาวสุภิญญา กล่าว
 

Create by  - 2fellows  admin (2/11/2016 11:22:17 AM)