จนถึงเวลา 15.00 น. วันแรก (28 ส.ค. 58) ของการเปิดให้รับเอกสารประมูลใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz มีผู้มาขอรับเอกสารแล้ว 5 บริษัท

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จนถึงเวลา 15.00 น. วันแรก ( 28 สิงหาคม 2558) ของการเปิดให้รับเอกสารคำขอรับใบอนุญาต (เอกสารการประมูล) และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต สรุปมีผู้มาขอรับเอกสารทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท ดีแทค บรอดแบรนด์ จำกัด 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ 5.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะยังคงเปิดให้รับเอกสารคำขอรับใบอนุญาต (เอกสารการประมูล) และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาตได้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30–16.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 หรือสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) กรุงเทพฯ
    สำหรับการประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต สำนักงานจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน – 12 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. หลังจากนั้น ในวันที่ 30 กันยายน 2558 จะเปิดให้ยื่นเอกสารคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ จากนั้นในวันที่ 30 กันยายน – 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 และจะจัดให้มีการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 2:17:47 PM)