บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุม ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559

     วันนี้ (11 มกราคม 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 1/2559 เห็นชอบผังรายการประจำปี 2559 ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี้
    1 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย)  
    2 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด)
    3 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และช่อง 7HD (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด)
    4 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง MCOT HD และช่อง MCOT Kids&Family
    5 ช่องรายการ 3HD ช่องรายการ 3SD และช่องรายการ 3Family (บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด)
    6 ช่องรายการ PPTV (บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด)
    7 ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด)
    8 ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี (บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด)
    9 ช่องรายการ วัน (บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด)
    10 ช่องรายการ mono29 (บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด)
    11 ช่องรายการ 8 (บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด)
    12 ช่องรายการ now (บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด)
    13 ช่องรายการ GMM Channel (บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด)
    14 ช่องรายการ True4U (บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด)
    15 ช่องรายการ Nation TV (บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด)
    16 ช่องรายการ Voice TV (บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด)
    17 ช่องรายการ Bright TV (บริษัท ไบร์ท ทีวี จำกัด)
    18 ช่องรายการ สปริงนิวส์ (บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด)
    19 ช่องรายการ นิวทีวี (บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด)
    20 ช่องรายการ TNN24 (บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด)
    21 กรมประชาสัมพันธ์
    และที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวทางกำหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยกำหนดอายุใบอนุญาต ดังนี้
การยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นครั้งแรก ให้มีอายุใบอนุญาต 1 ปี
การยื่นขอรับใบอนุญาตครั้งที่ 2 กำหนดอายุใบอนุญาต 2 ปี
การยื่นขอรับใบอนุญาตครั้งที่ 3 กำหนดใบอนุญาต 5 ปี
    หากผู้รับใบอนุญาตถูกร้องเรียนกรณีการโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือเนื้อหารายการ โดยผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นที่ยุติ ให้ได้รับใบอนุญาตมีอายุเท่าที่เคยได้รับ และหากมีการกระทำผิดดังกล่าวมากกว่า 1 ครั้ง ให้อายุใบอนุญาตเท่ากับการขอใหม่
ต่อมาที่ประชุม กสท. พิจารณาให้ระงับการกระทำที่เป็นการเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรณีออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    โดยหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ประชุม กสท. ได้กำหนดโทษทางปกครอง 100,000บาท และปรับอีกวันละ 100,000บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกับสถานีวิทยุกระจายเสียงสามยอด คลื่นความถี่ AM 1179 KHz
และกำหนดมาตรการลงโทษปรับทางปกครอง 500,000บาท และปรับอีกวันละ 100,000บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกับบริษัท บีเคเค เทเลวิชั่น (ไทยแลนด) จำกัด บริษัท มิราเคิล แชนแนล บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปร จำกัด และบริษัท ไอ สแตท จำกัด ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิ้ล
และกำหนดโทษปรับทางปกครอง 1,000,000บาทและปรับอีกวันละ 100,000บาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งกับบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
    ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ ทุบโต๊ะข่าว เสาร์ อาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องอมรินทร์ ทีวี มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื้อหารายการดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นเนื้อหารายการต้องห้ามออกอากาศตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 แต่มีลักษณะไม่เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เชิญผู้รับผิดชอบช่องอมรินทร์ ทีวีมาทำความเข้าใจในกรณีดังกล่าว
    นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. ได้กำหนดมาตรการทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ โดยมีคำสั่งปรับทางปกครองวันละ 20,000บาท นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการจัดเรียงช่องรายการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จ หากบริษัทฯยังไม่แก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองในขั้นที่สูงขึ้นไป
 

Download

Create by  - 2fellows  admin (1/29/2016 5:05:52 PM)