สรุปจบวันที่ 22 พ.ค. 58 มีผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีมาจ่ายเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวีแล้ว 16 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,647.375 ล้านบาท

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 10:54:50 AM)