สำนักงาน กสทช. ขอส่งภาพข่าว คุณมนัส ทรงแสง อดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และอดีตรองเลขาธิการ กทช. บรรยายย้อนรอย VR009

     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอนำส่งภาพ คุณมนัส ทรงแสง อดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และอดีตรองเลขาธิการ กทช. บรรยายเรื่อง "ย้อนรอย VR009 พระสุรเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านวิทยุสื่อสารพระราชทานคำแนะนำการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแก่เจ้าหน้าที่สายลมทางอากาศ" พร้อมทั้งไฟล์ PDF พระราชอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา มหาราชา มาเพื่อพิจารณาตามไฟล์แนบค่ะ

     ทั้งนี้พระนามเรียกขาน HS1A อ่านออกเสียงว่า "โฮเทล-เซียร่า-วัน-อัลฟ่า" ตามการอ่านออกเสียงของ ITU Phonetic Alphabet

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/20/2016 2:22:19 PM)