Office of the NBTC Teaming Up with Bank of Thailand to Regulate SIM Card Accounts and Mobile Payment System for Consumer Protection

Mr. Korkij Danchaivichit, NBTC Deputy Secretary-General, Telecommunications Service Unit, dinyatakan bahawa NBTC sedang berunding dengan Bank of Thailand mengenai perlantikan satu Jawatankuasa untuk mengawal selia sistem pembayaran yang mudah alih secara khusus kerana penggunaan saluran bayaran mudah alih terus meningkat, terutamanya untuk membeli produk dan perkhidmatan, sementara organisasi tidak khusus telah diberikan untuk mengawal selia dan memastikan perlindungan pengguna dalam kes kerosakan disebabkan oleh perbelanjaan akaun SIM dan penggunaan telefon bimbit pembayaran.

Mr. Korkij, juga menambah bahawa sistem pembayaran yang mudah alih Thailand kini dikawal selia oleh Bank of Thailand selaras Royal Decree on Electronic Payment Service Control B.E. 2551 (2010) yang berkaitan dengan semua perkhidmatan e-bayar melalui peranti elektronik. Walau bagaimanapun, undang-undang tertumpu kepada urusniaga yang berkaitan dengan aspek kewangan bank-bank perdagangan, menjadikan sukar untuk bersaing dengan inovasi kewangan semasa dan trend aplikasi mudah alih yang sentiasa berubah seperti teknologi baru dan aplikasi yang diperkenalkan setiap hari seperti penambahan mudah alih untuk produk atau perkhidmatan pembelian atau perdagangan mudah alih wang sebagai pertukaran produk. Hari ini, terdapat lebih 80 juta prabayar mudah alih SIM kad digunakan. Jika kad SIM setiap ditambah lagi oleh 50 Baht, ia akan menambah sehingga setinggi 400 juta Baht setiap hari. Jadi, untuk mengelakkan sebarang masalah di masa hadapan, organisasi yang berkaitan iaitu Bank of Thailand dan NBTC mesti oleh itu bersama-sama menentukan peraturan-peraturan yang betul dan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan pengguna.

"Dalam masa terdekat, ianya berkemungkinan bahawa Bank-bank perdagangan dan pengendali perkhidmatan mudah alih akan bersaing dalam menyediakan perkhidmatan pembayaran mudah alih, terutama apabila lebih ramai pengguna lebih suka membeli produk dan perkhidmatan dengan menambah nilai akaun mudah alih mereka. Ketara jumlah dan kekerapan telefon bimbit kehabisan apa pihak berkuasa mesti menyelia dan memantau bagi memastikan keselamatan dan perlindungan konsumer dan apa NBTC sedang cuba untuk menubuhkan selepas telah berjaya diwujudkan sistem pendaftaran kad SIM yang boleh mengenal pasti identiti pengguna telefon mudah alih, membolehkan NBTC cekap meningkatkan perlindungan pengguna berhubung jumlah kad SIM dan transaksi kewangan. Ini set asas yang baik dalam memacu negara ke arah ekonomi digital,"kata Mr. Korkij.
 

Create by  -   (24/05/2017 23:23:50)