Văn phòng NBTC hợp tác với ngân hàng quốc gia giám sát số tiền trong SIM của người dân và việc thanh toán qua điện thoại di động vì sự an toàn của người tiêu dùng.

Ông Kokit Dandenchai, Phó tổng thư ký NBTC, bộ phận viễn thông  cho hay : Văn phòng NBTC đang ở giữa quá trình thảo luận cùng Ngân hàng quốc gia Thái Lan (BOT) nhằm thành lập hội đồng quản lý hệ thống thanh toán qua điện thoại di động (Mobile Payment). Do hiện nay, các giao dịch tài chính thông qua điện thoại di động có khả năng tăng lên, đặc biệt là thanh toán hàng hóa và dịch vụ. Mà hiện tại chưa rõ ràng rằng cơ quan nào là đơn vị chính trong việc quản lý và bảo vệ người tiêu dùng nếu xảy ra thiệt hại từ việc sử dụng tiền trong thẻ SIM và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ qua điện thoại di động.

Ông Kokit cho hay : Hiện nay Mobile Payment tại Thái Lan nằm dưới khuôn khổ quản lý của BOT theo Nghị định về giám sát các dịch vụ kinh doanh thanh toán điện tử năm 2008. Là một phần của dịch vụ thanh toán điện tử qua thiết bị nào đó mà sẽ chủ yếu tập trung vào các giao dịch liên quan đến tài chính của ngân  hàng thương mại Nhưng hiện nay đổi mới tài chính và sử dụng điện thoại di động trong việc cung cấp dịch vụ có nhiều hình thức mới tăng lên một cách nhanh chóng, như nạp tiền vào sim điện thoại di động để thanh toán tiền hàng hóa và dịch vụ, ngay cả đổi tiền trong sim thành tem để mua hàng hóa. Mỗi ngày người dân nạp tiền vào sim điện thoại di động với số lượng lớn, hiện nay có hơn 80 đầu số sử dụng dịch vụ di động trả trước nếu nạp mỗi sim 50 bạt tương đương tổng số tiền vào sim mỗi ngày là 400 triệu bạt. Vì thế để ngăn chặn vấn đề có thể xảy ra trong tương lai do hành vi người tiêu dùng thay đổi với việc sử dụng điện thoại di động, các cơ quan liên quan bao gồm cả BOT và Văn phòng NBTC đã cùng thảo luận thường xuyên để chuẩn bị cho ra quy tắc cùng giám sát của cả hai bên nhằm bảo vệ người tiêu dùng và có khả năng sẽ sớm xảy ra.

“Trong tương lai có khả năng sẽ thấy ngân hàng thương mại và nhà khai thác dịch vụ di động cạnh tranh dịch vụ Mobile Payment, do hiện nay người dân nạp tiền vào di động không chỉ để sử dụng điện thoại, việc nạp tiền để mua hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng lên. Số lượng và tần số nạp tiền sẽ là điều quan trọng mà các cơ quan liên quan phải hợp tác để giám sát bảo vệ người tiêu dùng. Đây là sự an toàn của người tiêu dùng mà Văn phòng NBTC đang xây dựng tiếp nối từ việc đăng ký sim, mà hiện nay đã có thể xác định danh tín của người sử dụng điện thoại di động và giúp cho Văn phòng NBTC có thể nâng việc thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong vấn đề tiền trong thẻ sim và giao dịch tài chính khác nhau và được xem là  nền tảng thực sự trong sự phát triển vào thời đại digital economy” Ông Kokit nói.

được tạo bởi  -   (24/05/2017 11:25:38 CH)