สำนักงาน กสทช. รายงานยอดร้องเรียนสายหลุดจนถึงวันที่ 25 ก.ย. 58 AIS รั้งอันดับ1 ตามมาด้วย DTAC และ TRUE MOVE

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยข้อมูลการร้องเรียนเรื่องคุณภาพการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณี สายหลุด ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา มียอดร้องเรียนปัญหาสายหลุดที่ประชาชนแจ้งเข้ามายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1200 มีจำนวนรวม 1,393 เรื่อง แบ่งเป็น เครือข่าย AIS 754 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช เครือข่าย DTAC 382 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครราชสีมา เครือข่าย TRUE MOVE 231 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เครือข่าย CAT 23 เรื่อง พื้นที่ที่มีเรื่องร้องมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อุดรธานี และเครือข่าย TOT 3 เรื่อง ในพื้นที่ นครราชสีมาและกาญจนบุรี

    หลังจากที่ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาสายหลุดมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ทางสำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมปัญหาดังกล่าว เพื่อแจ้งแก่ผู้ประกอบการทั้ง ๕ ราย ได้รับทราบและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

    ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอให้ประชาชนที่พบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่โทรแล้วสายหลุดช่วยกันร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงานได้แก้ไขปัญหากรณีสายหลุดได้อย่างตรงจุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 11:17:54 AM)