สำนักงาน กสทช. เตรียมนำส่งเงินประมูล 3G งวดที่ 2 จำนวน 11,134.69 ล้านบาทให้ก.การคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผนดิน ภายใน 22 ธ.ค. 2557 นี้

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เตรียมนำส่งเงินรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือที่เรียกกันว่า การประมูล 3G งวดที่ 2 จำนวน 11,134.69 ล้านบาท รวมโดยเป็นเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว ให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินภาย ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 45 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 สำหรับรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz จำนวน 45 MHz ของ กสทช. เป็นเงินทั้งสิ้น 41,625 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม 2555 สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินงวดแรกให้กับกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินแล้วเป็นเงิน 22,269.38 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Download

  • Press-Release-191157-สำนักงาน-กสทช.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 11:06:28 AM)