บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 8,163,886,000 บาท

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 8,163,886,000 บาท
           วันนี้ (วันที่ 31 มีนาคม 2566)  เวลา 13.30 น. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นตัวแทนรับเงินประมูลงวดที่ 8 จำนวน 8,163,886,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz ช่วงความถี่ย่าน 905 - 915 MHz คู่กับ 950 - 960 MHz เมื่อปี 2559 ในราคาการประมูลสูงสุด 81,638.86 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบดำเนินการนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
          สำหรับเงินประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 900 MHz งวดที่ 1 - 7 TUC ได้ชำระมาก่อนหน้านี้ จำนวน 57,147,202,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

                                                ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Create by  - ปฐมพงศ์  ศรีแสงจันทร์ (3/31/2023 2:34:50 PM)

Download

Page views: 33