8 มีนา 58 ดีเดย์ ทีวีดิจิตอลทุกช่องทุกรายการต้องโชว์ผังรายการอิเล็คทรอนิกส์ให้ประชาชนเรียกดูได้บนหน้าจอทีวี

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทุกช่องทุกรายในประเทศไทยจะต้องออกอากาศข้อมูลผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide หรือ EPG) ซึ่งประกอบด้วย 1.ข้อมูลของรายการในวันปัจจุบัน 2.ข้อมูลชื่อรายการ คำอธิบาย ประเภทรายการ เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของแต่ละรายการ ที่จะทำให้ผู้ชมสามารถรับชมผังรายการต่างๆ ของช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลดิจิตอลในขณะที่กำลังชมรายการที่ออกอากาศบนหน้าจอโทรทัศน์ได้ รวมถึงสามารถรับชมผังรายการล่วงหน้า 7 วันได้จากหน้าจอโทรทัศน์ของตนเอง นอกจากนั้น หากเครื่องรับสัญญาณอันได้แก่ กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือโทรทัศน์ที่มีภาครับในตัว ที่ใช้งานอยู่สามารถบันทึกรายการได้ ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้สามารถบันทึกรายการล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง และช่วยตั้งเตือนเวลาในการชมรายการโทรทัศน์รายการโปรดได้อีกด้วย
    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการช่องรายการ และผู้ให้บริการโครงข่ายสามารถดำเนินการออกอากาศผังรายการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดทำระบบกลางไว้ให้ผู้ให้บริการช่องรายการสามารถกรอกข้อมูล และให้ผู้ให้บริการโครงข่ายสามารถนำข้อมูลเดียวกันนี้ไปใช้ออกอากาศผังรายการได้ ซึ่งจะช่วยให้การออกอากาศผังรายการของแต่ละช่องรายการบนแต่ละโครงข่ายเหมือนกัน ประชาชนจะได้ไม่เกิดความสับสน

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 2:26:24 PM)