Banner

สำนักงาน กสทช. ภาค 1

วันที่บันทึก : 23/11/2022

สำนักงาน กสทช. ภาค 1
ที่อยู่ :  อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ เลขที่ 101 (ชั้น 1) หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
พื้นที่ความรับผิดชอบ: กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2575 4118 - 20 , 0 2575 4128
หมายเลขโทรสาร : 0 2575 4130
e-mail : [email protected]
เว็บไซต์ : http://region1.nbtc.go.th

map01.jpgชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 11 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 11 

ที่อยู่:  211,213,215 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
พื้นที่ความรับผิดชอบ: จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี 
หมายเลขโทรศัพท์:  0 2395 1061
โทรสาร: 0 2395 1064
e-mail:  [email protected]
สัญญาณเรียงขาน:  HS0AA
เว็บไซต์:  http://samutprakarn.nbtc.go.th


ชื่อหน่วยงาน :  
สำนักงาน กสทช. เขต 12 


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12 

ที่อยู่ : 207 หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
พื้นที่ความรับผิดชอบ: จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์: 0 3936 1261-2 , 0 3938 9437 
โทรสาร :  0 3938 9437
e-mail: [email protected]
สัญญาณเรียงขาน:  HS2AA
เว็บไซต์:  http://chanthaburi.nbtc.go.thชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 13 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 

ที่อยู่ : 443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี
หมายเลขโทรศัพท์: 0 3545 4330 ถึง 2
โทรสาร: 0 3545 4322
e-mail: [email protected]
สัญญาณเรียงขาน:
  HS7AA
เว็บไซต์:  http://suphanburi.nbtc.go.th/
 
ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 14 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 14 

ที่อยู่ :   4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์: 0 3721 8381 ถึง 3 ,090 922 0651
e-mail : [email protected]
สัญญาณเรียกขาน : HS2AZ
เว็บไซต์ :  http://prachinburi.nbtc.go.th/

 
ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 15 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 15

ที่อยู่ : 61/52 - 54 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
พื้นที่ความรับผิดชอบ :  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี
หมายเลขโทรศัพท์: 0 3535 5657- 661
e-mail : [email protected] 
สัญญาณเรียกขาน :HS 2 AZ
เว็บไซต์: http://ayutthaya.nbtc.go.th


ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 16 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 16 

ที่อยู่  168/19-20 หมู่ 2 ตำบล เจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
พื้นที่ความรับผิดชอบ: จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์: 0 3233 2561 ถึง 2
โทรสาร: 0 3233 2560
e-mail: [email protected]
สัญญาณเรียกขาน : 
HS1AD
เว็บไซต์ : http://ratchaburi.nbtc.go.th/


 

สร้างโดย  - Global  Administrator (14/12/2558 22:05:52)

Download