Banner

สำนักงาน กสทช. ภาค 3

วันที่บันทึก : 11/06/2020

สำนักงาน กสทช. ภาค 3

ที่อยู่ : 90/1 ชั้น 2 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ค (อาคาร D) ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
e-mail: [email protected]
เว็บไซต์: http://region3.nbtc.go.th
หมายเลขโทรศัพท์: 0 5327 1087
โทรสาร: 0 5327 1088
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 31 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 31 

ที่อยู่ : 248 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
พื้นที่ความรับผิดชอบ :   จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่  จังหวัดตาก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5431 3920
โทรสาร : 0 5431 3923
e-mail: [email protected]
เว็บไซต์: http://lampang.nbtc.go.th


 lmwxtlav8530990468365760264_5416518580000543711.jpg
 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช.เขต 32 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 

ที่อยู่: 324/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
พื้นที่ความรับผิดชอบ: จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน
หมายเลขโทรศัพท์: 063 665 9638
โทรสาร:
e-mail: [email protected]
เว็บไซต์: http://lamphun.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 33 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 33 

ที่อยู่ : 190 หมู่ 7 บ้านคุ้งหม้อ ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
พื้นที่ความรับผิดชอบ: จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์:  0 5589 1112
โทรสาร:  0 5589 1113
e-mail: [email protected]
เว็บไซต์: http://phitsanulok.nbtc.go.th 

 


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 34 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34 

ที่อยู่:  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3  เลขที่  632  หมู่ 3 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา  และจังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 5317 7398 ถึง 9
โทรสาร:  0 5317 7399
e-mail: [email protected]
เว็บไซต์: http://chiangrai.nbtc.go.thชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 35 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 35 

ที่อยู่: 105/3 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร และหวัดพิจิตร
หมายเลขโทรศัพท์ :  0 5687 0010 ถึง 2
โทรสาร: 0 5687 0013
e-mail: [email protected]
เว็บไซต์: http://nakhonsawan.nbtc.go.th/

สร้างโดย  - Global  Administrator (14/12/2558 22:06:41)

Download

Page views: 28813