Banner

สำนักงาน กสทช. ภาค 4

วันที่บันทึก : 11/06/2020

สำนักงาน กสทช. ภาค 4

ที่อยู่ : 89/1 หมู่1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90115
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7425 1744 , 0 7425 1901 ถึง 4
โทรสาร : 0 7425 1745
e-mail : [email protected]
เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th


qneflbfz3404057788849164630.jpg
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 41 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41 

ที่อยู่ : 318 ชั้น 7 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
พื้นที่ความรับผิดชอบ :  จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
หมายเลขโทรศัพท์ :0 7322 2555
โทรสาร: 0 7322 2556
e-mail : [email protected]
เว็บไซต์ : http://yala.nbtc.go.th 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 42 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 42 

ที่อยู่ :  84/2 หมู่ 4 ถนน วิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7632 1961 ถึง 3
โทรสาร : 0 7632 1522
e-mail : [email protected]
เว็บไซต์ : http://phuket.nbtc.go.th
 


eiffmzyu9166819210299330655.jpg
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 43 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 43 

ที่อยู่ :  15 หมู่ 8 ถนนเบญจม-สนามบิน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7576 4191
โทรสาร : -
e-mail : [email protected]
เว็บไซต์ :  http://nakhonsri.nbtc.go.th

capture-20151215-010933.pngwtpqudud3957285359308801095.jpg
ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 44 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 44 

ที่อยู่ :  เลขที่ 200 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์สุราษฎร์ธานี ชั้น 1 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7720 3285 ถึง 8 
e-mail : [email protected]
เว็บไซต์ : http://ranong.nbtc.go.th


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 45 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 45 

ที่อยู่ : 58/6 หมู่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จังหวัดชุมพร  จังหวัดระจวบคีรีขันธ์
หมายเลขโทรศัพท์:  0 7759 8597
โทรสาร : 0 7759 8598
e-mail : [email protected]
เว็บไซต์ : http://chumphon.nbtc.go.th

capture-20151215-011830.png
dpwnksls2889582860511578142.jpg

 

 

สร้างโดย  - Global  Administrator (14/12/2558 22:06:58)

Download