แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (เริ่มใช้งานปี 2561) update 21/12/2560

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบทดสอบ-AR-ขั้นกลาง-2560.pdf