แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (เริ่มใช้งานปี 2561) update 20/12/2560

สร้างโดย   - warawat.v สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม (บท)

Download

  • แบบทดสอบ-AR-ขั้นต้น-2560.pdf