แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง (เริ่มใช้งานปี 2561) update 21/12/2560

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • แบบทดสอบ-AR-ขั้นสูง-2560.pdf