รายชื่อองค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับรอง

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/13/2018 3:24:24 PM)

Download

Page views: 3773