กราฟสถิติผลการจัดสอบประจำปี 2561 (รายไตรมาส)

สถิติผลการจัดสอบ ประจำปี 2561 (รายไตรมาส)
 
ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย. 61
ไตรมาสที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 61

Download

  • กราฟสถิติผลการจัดสอบประจำปี-2561-_รายไตรมาส_-(1).pdf
  • กราฟสถิติผลการจัดสอบประจำปี-2561-_รายไตรมาส_.pdf

Create by  - warawut  worakit (11/9/2018 8:41:51 AM)

Download