กราฟสถิติการจัดอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2562

กราฟสถิติรายจังหวัดการจัดอบรมและสอบ  ประจำปี 2562


 
      ครั้งที่           จังหวัด       วันที่การจัดอบรมและสอบ       
1/2562 ลำปาง 12 ม.ค. 62
2/2562 เชียงใหม่ 26 ม.ค. 62
4/2562 เลย 23 ก.พ. 62
6/2562 นครราชสีมา 23 มี.ค. 62
8/2562 ตาก 8 มิ.ย. 62
5/2562 เพชรบูรณ์ 15 มิ.ย. 62
9/2562 นราธิวาส 22 มิ.ย. 62
11/2562 สมุทรปราการ 28 ก.ค. 62
12/2562 ฉะเชิงเทรา 17 ส.ค. 62
13/2562 กรุงเทพมหานคร 1 ก.ย. 62
14/2562 เพชรบุรี 14 ก.ย. 62
15/2562 สระบุรี 28 ก.ย. 62
16/2562 นครพนม 5 ต.ค. 62
17/2562 ชลบุรี 19 ต.ค. 62
10/2562 สุโขทัย 26 ต.ค. 62
18/2562 สมุทรสาคร 2 พ.ย. 62
19/2562 สุราษฎร์ธานี 16 พ.ย. 62
20/2562 เชียงราย 30 พ.ย. 62
21/2562 มหาสารคาม 14 ธ.ค. 62

Download

 • เชียงใหม่-26-ม-ค-62.pdf
 • เชียงราย-30-พ-ย-62.pdf
 • เพชรบูรณ์-15-มิ-ย-62.pdf
 • เลย-23-ก-พ-62.pdf
 • ตาก-8-มิ-ย-62.pdf
 • ลำปาง-12-ม-ค-62.pdf
 • สรุปกราฟสถิติการอบรมและสอบ-เพชรบุรี.pdf
 • สรุปกราฟสถิติการอบรมและสอบ-กรุงเทพมหานคร.pdf
 • สรุปกราฟสถิติการอบรมและสอบ-จ-ฉะเชิงเทรา.pdf
 • สรุปกราฟสถิติการอบรมและสอบ-จ-นครพนม.pdf
 •   รายการ 1 - 10 จาก 19   |   หน้า 1 จาก 2

Create by  - warawut  worakit (3/13/2019 7:30:38 AM)

Download