กราฟสถิติผลการจัดสอบและสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการสอบ ประจำปี 2562 (รายไตรมาส)

สถิติผลการจัดสอบและสถิติสรุปคะแนนผู้ผ่านการสอบ ประจำปี 2562 (รายไตรมาส)
 
ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 62

Download

  • กราฟสถิติผลการจัดสอบประจำปี-2562-_รายไตรมาส_.pdf

Create by  - warawut  worakit (7/1/2019 2:27:40 PM)

Download