กราฟสถิติการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2563

กราฟสถิติการจัดสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2563
 
    ครั้งที่           จังหวัด       ข้อมูล ณ วันที่   
1/2563 พัทลุง 18 ม.ค. 63
3/2563 ชลบุรี 15 ก.พ. 63
     

Download

  • สรุปกราฟสถิติการจัดสอบ-จ-พัทลุง.pdf
  • สรุปกราฟสถิติการจัดสอบ-ชลบุรี.pdf

Create by  - warawut  worakit (1/31/2020 11:23:03 AM)

Download